НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№6(2) 2019

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2019-6-12

Бредун О.Ю., Мельников О.Ф., Косаковський А.Л., Шукліна Ю.В., Тимченко М.Д.
Вплив різних хірургічних технік на стан локального імунітету в післяопераційному періоді при гіпертрофії піднебінних мигдаликів у дітей
Бредун Олександр Юрійович
Національна академія післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика МОЗ України
кафедра дитячої оториноларингології, аудіології, фониатрии
доцент кафедри, кандидат медичних наук
E-mail: abredun@ukr.net
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-5013-7318
Researcher ID: X-2623-2018

Мельников Олег Феодосійович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Доктор медичних наук, професор.
Зав. лабораторією патофізіології та імунології (з групою патоморфології)
E-mail: elenamelnykova@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1261-8647

Косаковський Анатолій Лук’янович
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
Кафедра дитячої отоларингології, аудіології, фоніатрії, завідувач
Доктор медичних наук, професор
E-mail: akosakovskyi@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7194-420X

Шукліна Юлія Володимирівна
Завідувачка відділенням отоларингології та щелепо-лицьової хірургії МЦ "Добробут"
Кандидат медичних наук
E-mail: shuklina.u@med.dobrobut.com
Orchid ID

Тимченко Марина Дмитріївна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія патофізіології та імунології (з групою патоморфології)
Старший науковий співробітник
Кандидат біологічних наук
E-mail: svtim@i.ua

Анотація

Актуальність: В літературі існує багато суперечливих думок з приводу найкращої хірургічної техніки для лікування СОАС, що пов'язані з гіпертрофією піднебінних мигдаликів – часткове (тонзилотомія), або повне (тонзилектомія) видалення лімфоїдної тканини піднебінних мигдаликів, та щодо використання різноманітних традиційних та сучасних хірургічних інструментів для зменшення об’єму мигдаликів, у тому числі за допомогою лазера, радіочастотного ножа, ультразвукового ножа, шейвера (мікродебрайдера) та коблятора.
Мета дослідження: Метою дослідження було порівняння ефективності хірургічних методів лікування гіпертрофії піднебінних мигдаликів на основі відновлення функції локального імунітету слизових оболонок.
Матеріали та методи: В дослідженні приймали участь діти, які були направлені на хірургічне лікування з приводу гіпертрофії піднебінних мигдаликів 2-3 ступеня за класифікацією Brodsky та наявністю СОАС. Пацієнтів було рандомізовано та розподілено на 4 групи порівняння де використовували різні хірургічні техніки. До складу 1-ї групи, де використовували хірургічну техніку класичну тонзилотомію увійшли 28 пацієнтів; до складу 2-ї групи, де використовували хірургічну техніку інтракапсулярну шейверну тонзилотомію, – 18 пацієнтів; до 3-ї групи, де використовували хірургічну техніку інтракапсулярну кобляційну тонзилотомію, – 12 пацієнтів; до 4-ї групи, де використовували хірургічну техніку тонзилопластику, – 12 пацієнтів. Визначали стан локального імунітету до операції та через 1 місяць після за рівнями концентрації sIgA, α-IFN, IL-1β, TGF-1β та імунних комплексів загального виду.
Результати: Відновлення концентрації основного маркера локального імунітету sIgA виникає достовірно (Р<0,05) швидше при застосуванні хірургічної техніки КТТ і ШТТ. Відновлення концентрації основного маркера противірусного імунітету α-IFN виникає достовірно (Р<0,05) швидше при застосуванні хірургічної техніки КТТ, ШТТ і ТП. Відновлення концентрації протизапального цитокіна IL-1β виникає достовірно (Р<0,05) швидше при застосуванні хірургічної техніки ШТТ і ТП. Показники фактору регенерації TGF-1β є достовірно найвищими при застосуванні хірургічних технік ШТТ, ТТ і ТП. Концентрація рівнів імунних комплексів в ротоглотковому секреті пацієнтів з ГМ через 1 місяць після оперативного
втручання достовірно зменшувались при застосуванні хірургічних технік ТТ і ТП. Визначається достовірне (Р<0,05) підвищення рівня IgG у всіх групах порівняння окрім групи, де застосовувалась хірургічна техніка тонзилопластика.
Висновки: Ощадлива хірургічна техніка зменшення об'єму піднебінних мигдаликів – ТП і ШТТ сприяє достовірно (Р<0,05) швидшому відновленню концентрації основних маркерів локального імунітету слизових оболонок.

Ключові слова

гіпертрофія піднебінних мигдаликів, тонзилектомія, тонзилотомія, тонзилопластика, стан локального імунітету.


Література

 1. Baugh RF, Archer SM, Mitchell RB, Rosenfeld RM, Amin R, Burns JJ, et al. Clinical practice guideline: tonsillectomy in children. Otolaryngol Head Neck Surg. 2011 Jan; 144(1 Suppl): S1-30. doi: 10.1177/0194599810389949.
 2. Rosenfeld RM, Green RP. Tonsillectomy and adenoidectomy: changing trends. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1990 Mar;99
  (3 Pt 1):187-91.
 3. Cardiorespiratory sleep studies in children. Establishment of normative data and polysomnographic predictors of morbidity. American Thoracic Society. Am J Respir Crit Care Med. 1999 Oct; 160(4): 1381-7. doi: 10.1164/ajrccm.160.4.16041.
 4. Clinical practice guideline: diagnosis and management of childhood obstructive sleep apnea syndrome. Pediatrics. 2002 Apr; 109(4): 704-12. doi: 10.1542/peds.109.4.704.
 5. Celenk F, Bayazit YA, Yilmaz M, Kemaloglu YK, Uygur K, Ceylan A, et al. Tonsillar regrowth following partial tonsillectomy with radiofrequency. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2008 Jan; 72(1): 19-22. doi: 10.1016/j.ijporl.2007.09.007.
 6. Skoulakis CE, Papadakis CE, Manios AG, Moshotzopoulos PD, Theos EA, Valagiannis DE. Tonsilloplasty in children with obstructive symptoms. J Otolaryngol. 2007 Aug; 36(4): 240-6. doi: 10.2310/7070.2007.0030.
 7. Kosakovskaya I. Tonsilloplasty. Otorinolaryngology. Eastern Europe. 2014; 3(16): 16-20.
 8. Chaidas KS, Kaditis AG, Papadakis CE, Papandreou N, Koltsidopoulos P, Skoulakis CE. Tonsilloplasty versus tonsillectomy in children with sleep disordered breathing: Short and long term outcomes. Laryngoscope. 2013 May; 123(5): 1294-9.
  doi: 10.1002/lary.23860.
 9. Brodsky L. Modern assessment of tonsils and adenoids. Pediatr Clin North Am. 1989 Dec; 36(6): 1551-69.
  doi: 10.1016/s0031-3955(16)36806-7.
 10. Peeters H, editor. Protides of the Biological Fluids: Proceedings of the Twelfth Colloquium Bruges. Amsterdam-London-N.-York: Elsevier Publishing Comp.; 1964. Manchini G. A single radial diffusion method for the immunological quantitation of proteins; p. 370-3.
 11. Simmons P. Quantitation of plasma proteins in low concentrations using RID. Clin Chim Acta. 1971 Nov; 35(1): 53-7.
  doi: 10.1016/0009-8981(71) 90292-0.
 12. Shterengarz BP, Stephanie DF, Lazarev VN. [The levels of immunoglobulins in the saliva and nasal secretion of children aged 1 year to 16 years]. Mikrobiologiia. 1997;(1):37-41. [Article in Russian].
 13. Tretyakov AG, Taran LD, Usatova EA. [The content of IgA in the saliva of various populations]. Lik. Sprava. 1986; (10): 29-32. [Article in Russian].
 14. Drannik GN, Drannik AG. [Introduction to clinical immunology]. Kiev: Euston; 2015. 200 p. [In Russian].
 15. Bykova VP. [Structural basis of mucosal immunity of the upper respiratory tract]. Russian Rhinology. 1999; (1): 5-11. [Article in Russian].
 16. Melnikov OF, Zabolotnyi DI, Kishchuk VV, Bredun AY, Rylskaya OG. [Immunology of chronic tonsillitis]. Kiev: Logos; 2017. 192 p. [In Russian]
 17. Nelson LM. Temperature-controlled radiofrequency tonsil reduction in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2003 May; 129(5): 533-7. doi: 10.1001/archotol.129.5.533.
 18. Sorin A, Bent JP, April MM, Ward RF. Complications of microdebrider-assisted powered intracapsular tonsillectomy and adenoidectomy. Laryngoscope. 2004 Feb; 114(2): 297-300. doi: 10.1097/00005537-200402000-00022.
 19. Linder A, Markström A, Hultcrantz E. Using the carbon dioxide laser for tonsillotomy in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 1999 Oct 15; 50(1): 31-6. doi: 10.1016/s0165-5876(99)00197-4.
 20. Hultcrantz E, Linder A, Markström A. Tonsillectomy or tonsillotomy? A randomized study comparing postoperative pain and long-term effects. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 1999 Dec 15; 51(3): 171-6. doi: 10.1016/s0165-5876(99)00274-8.
 21. Hultcrantz E, Linder A, Markström A. Long-term effects of intracapsular partial tonsillectomy (tonsillotomy) compared with full tonsillectomy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2005 Apr; 69(4): 463-9. doi: 10.1016/j.ijporl.2004.11.010.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»